• Nyheter
 • Turforslag
 • Fine plasser
 • Bli medlem!

 • Styret/organisering
 • Kontakt oss

 • Medlemsmøter
 • Arrangementer
 • RAT-historie

 • Linker til andre siderTurforslag

Sortrunden
Sortsjøen rundt er en fin tur, lett å gå med flere rasteplasser. Runden er 3,4 km. Stien er gammel og ligger nær sjøen og går i lett skogsterreng. Se også det nyrestaurerte seterhuset på Sorten.
Les mer...

Kjøp stikartet og gjør deg kjent med stiene våre!
Rat har laget en folder med våre stier. Kjøpes på Joker Vallset, Almenningskontoret
Les mer...

Gjetholmsjøen - Veltsjøplassen Fysak 2020
Turen fra Gjetholmsjøen via Veltsjøplassen og til Barkilsætra er en opplevelse. Første delen går delvis langs sjøen med rasteplass, Veltsjøplassen. Derfra går du til Barkilsætra som er en stor og åpen gammel sætervoll.
Les mer...

Busvolsætra - Målervassdammen
Ta stien fra Busvolsætra om krigsminnesmerke på Målervatnet, til Målervassdammen, Busvolsætervadkoia, og Rondanestien tilbake til Busvolsætra. Krigsminnesmerke er ett av to i allmenningen. Dette er et historisk sted som du bør ha besøkt.
Turen er ca. 8,6 km. Stien kan være noe våt og myrlendt.
Målervassdammen er en av de eldste i allmenningen. Den er starten på vår store fløterelv,Fallåa.
På sætervollen står det sætertavle.Les mer...

Enkle turer i Malungsparken
I området vest for fylkesvegen finnes det tre enkle og korte stier å gå for de som av ulike årsaker ikke kan gå turer på skogsstiene våre. Man kan parkere på østsiden av vegen eller ta bomvegen ned og parkere på vestsiden. Bommen er flyttet lengre ned der det er god parkeringsplass. De tre stiene er Sagvegen,Malungshagan og Malungstjennet rundt, stiene er forsynt med rasteplasser.
Les mer... [ 08.06.20 13:24 ]

Bygdeberget rundt, 4,9 km
Man kan starte fra Åsen grendehus, Karlstad eller Sigfridstad. Starter man fra Sigfridstad kommer man direkte inn på stien. Runden er 4,9 km lang. Turen går i lett skogsterreng. Det er noen severdigheter underveis. Attfunrud, der en finner tufter etter en gammel boplass. Bygdekjempen ei gran som er 260 cm i omkrets i brysthøyde. Den er FYSAK-punkt i 2020.
På Bygdebergstoppen var det branntårn. Det går en eldgammel sti over toppen. Den er ikke merket, men fin å gå.
Les mer... [ 30.03.20 10:05 ]

Pinnerudkampen, for en utsikt!
Vi parkerer ved Båntjennet på østsiden av fylkesvegen, hvor turen starter. Turen er 2,3 km, hvorav den siste delen er i bratt terreng opp til kampen.
Les mer... [ 30.03.20 09:52 ]

Skolevegen, Optjernsberget til Skesvollen
Stien starter ved Egerud, se skilting til parkering. Skolevegen går over Skesæterberget og til Optjernsberget, 1,4 km. Det er den gamle stien som ble benyttet av skolebarn fra Skesæterholen, Eriksfallet og Optjernsberget til Hvitsand skole.
Fra Optjernsberget kan vi gå til Skesvollen, dette er en god sti på 1,5 km. Det er en meget godt bevart sæter i almenningen, som består av to sætervoller hvor vi har sætertavle.
Les mer... [ 05.06.17 22:22 ]

Kvitbergtoppen, Kvitbergkoia og Grønlien.
Fra parkering i Kvitbergskrysset og opp på toppen er det 2,2 km tur retur. Det er bratt opp. Fra toppen kan en velge å gå runden om Grønlien. Fra Grønlien er det skiltet mot Kvitbergkrysset.
Les mer... [ 07.05.16 05:09 ]

Falldalskoia - Fløtdammen -Busvolsætervadkoia -Veltsætra
Turen starter fra Falldalskoia. Dit kommer du med å kjøre østsiden av Harasjøen helt bort til Vollsvingen, ta veien inn mot skogen der. Følg skilting.
Les mer... [ 13.02.14 19:28 ]

Sagrunden og Strømsrudrunden i Åsbygda med rasteplass i Strømsrudstugua.
Vi starter turen ved skyterbana på gamle Bjørholsbakksaga. Der går stien en runde på 3,7 km, vi kaller den Sagrunden.
Strømsrudrunden kan man gå fra Strømsrud på merket rundløype. Her finner du rasteplass mellom disse rundløypene.
Det står angitt 7,4 km totalt med å gå begge rundene. Godt merket og greit å gå i skogsmark.
Av severdigheter kan vi nevne tavla som Jan og Johan Bysveen har satt opp på plassen Strømsrudstugua hvor det er rasteplass.
Det vil også bli merket som severdighet, en plass som russerfanger benyttet seg av som gjemmested under krigen.

Stien som vi har kalt Strømsrudrunden fram mot Strømsrudrønningen er spesielt fin og lett å gå da den er lagt i plankvegen som ble benyttet fram mot saga.

Søndre Fjellsjøhøgda. Nye skilt til Fjellsjøen og Årkjølen.
Dette er Stanges høyeste punkt 642,3 moh. Turen er en opplevelse i fredet skogsmark. Turen er beskrevet i HHT` nye turbok. Start ved Rottjennet. Du fortsetter på ny sti som er lagt utenom de mest blaute myrene. Det er en tur i fredet skog, preget av urskogfølelse. Fra Søndre Fjellsjøhøgda kan du gå via Fjellsjøen til Årkjølen. Ved Søndre Fjellsjøhøgda og ved Fjellsjøen finner du rastebenker. Det er 1,5 km til Søndre Fjellsjøhøgda fra Rottjennet og 1 km derfra til Årkjølen.

Årkjølen
Årkjølen med Årkjøltårnet, ligger 641moh. Tårnet har varmestue. Det opprinnelige branntårnet ble satt opp nytt i 2003 av RAT. To stier er beskrevet fra Romedal og en fra Odalen. Det er flere muligheter for å komme dit.
Les mer... [ 27.05.13 14:00 ]

Renndammen / Styggfossen i Fallåa, 2,2 km
Parkering like sør for Malungen på Malungstorget. Det ligger der vegen til Grytsætra går på østsiden av fylkesvegen. På Malungstorget har RAT satt opp fløtertavle som forteller om tømmerfløting i almenningen. På Renndammen er dammen restaurert med bru og rekkverk. Bua er også enkel og fin med fløterminner på veggene.
Går du tilbaketuren om Stygghølet, vil du få en opplevelse av en canyon i allmenningen, i vårflommen er fossen mektig. Opplev naturen ved rastebordet.
Les mer... [ 27.05.13 13:59 ]

Busvolsætervadkoia
Du kan komme dit som før beskrevet fra Nydammen, med å gå Rondanestien Du kan også kjøre nærmere til Slepfossen og ta en liten kveldstur fra der Rondanestien krysser vegen. Turen er 3 km i rundløype.

Les mer... [ 27.05.13 13:58 ]

Oldersten/ørddersten
Kjør mot Malungen. Sving til venstre første vei etter Malungen. Følg skiltet vei mot Nydammen. Kjør til enden av veien og parker der eller gå fra Malungen via Renndammen. Du skal følge elva Fallåa oppover.
Les mer... [ 27.05.13 13:57 ]

Minnesmerke på Galgumsæterstormyra og Galgumsætra fra Gransjødammen.
Vi håper at mange vil ta denne turen.Minnesmerke har en historisk verdi som vi alle bør kjenne til.
Sætra har ei fin lykkje som forteller oss om at sætring hadde stor verdi i utnyttelsen av utmarka, med sætertavle. 3 km i lett skogsterreng.
Les mer... [ 27.05.13 13:56 ]

Rondanestien
Rondanestien ble etablert i 2003 av DNT i samarbeid med miljøverndepartementet. Stien går fra Aker brygge til Hjerkinn,430km lang. I Romedal Almenning har vi ca 34 km av denne stien å holde i hevd.
Les mer... [ 27.05.13 13:55 ]

Fra Hygga ved Gransjøen til Opsangen sæter, ca 4,1 km langs Rondanestien.
Fra Hygga ved Gransjøsætra til Opsangsætra er det ca 4,1 km. Dette er perler i allmenningen. En kan også kjøre til parkering for Opsangsætra før bommen og gå fram, 2,1km. Følger man stien til sætra kan man gå vegen tilbake, en rundløype.
Både ved Gransjøen og på Opsangen er det sætertavler. På Hygga ved Gransjøen er det fluktrutetavle og sætertavle ved den gamle sætervollen til Bretten sæter.


Les mer... [ 27.05.13 13:53 ]

Strandvegen fra Kumyrholen med avstikker til gapahuken i Storhaugbåtstøa og videre til Sjøenden.
Harasjøen er en perle i inngangsporten til Romedal Almenning og stiene våre. Fra Kumyrholen til Hvitsand går en på eldgammel ferdselsåre. Dette er en av de beste stiene vi kan by på. Fra Hvitsand går stien til Harabotnvollen. Ta en liten avstikker til gapahuken i Storhaugbåtstøa. I Harabotnvollen står det sætertavle, severdgheter som vannkilde og utendørs bakerovn. Der er det satt en krakk så du kan nyte utsikten langs stien, se tavle og lese dikt før du ender turen i Sjøenden. Turen er på 3,1km.
Les mer... [ 27.05.13 13:50 ]


Ny bok av RAT
Julegaven i år er ferdig pakket! En hyggelig og lettvin pakke med fra og til-lapp for deg som lurer på hva du skal kjøpe til slekt og venner. Det er bok og kart sammen for kr 350,-. Den kan kjøpes på Jokerbutikken i Åsbygda, Joker i Gata, Romedal Blomster, Fredheim gårdsutsalg og av styremedlemmene. Boka koster kr 330,- Vippsnr: 596587, Romedal Almenning Turstilag.


Norgeskart for mobil
Kart for nedlasting som app på mobilen. Kartet viser din posisjon. I dette kartet finner du Romedal almenning turstilags stier. Se etter ikon for appstore.

Norgeskart.no
Kart på mobil hvor du kan søke deg fram til turen din.

Nytt turkart
Kartet kan kjøpes på Nærbutikken i Åsbygda, Joker i Gata, bensinstasjonen i Gata, Romedal blomster, bensinstasjonen i Romedal sentrum, Fredheim gårdsutsalg i Stange Vestbygd og HHT-butikken på Hamar. ESSO-stasjonen i Sand i Nord-Odal har også kart til salgs. Alle styremedlemmene har kartlager, du kan henvende deg til en av oss.

Kartet koster kr 50,-. Vi har et vippsnummer som står i folderen.
Romedal Almenning Turstilag - design/kode: Kroglund Media © 2013-