• Nyheter
 • Turforslag
 • Fine plasser
 • Bli medlem!

 • Styret/organisering
 • Kontakt oss

 • Medlemsmøter
 • Arrangementer
 • RAT-historie

 • Linker til andre sider
RAT Logo


Velkommen

Vindfall i almenningen
På rondanestien fra Bjørnstaddammen til Rasen nordre er det villmark. Stien er stengt, vi har satt opp plakater om at turgåere må benytte seg av vegen. Fra Rasen og mot Malungen over Mæddagsberget er stien helt fin.
Almenningen vil foreta opprydding etter juli måned. Men fram til august er stien altså stengt.
Vegen er koselig å gå, så det ordner seg fint!

Program forsommeren 2019
Infotavlene som skal settes opp er i produksjon så denne sesongen i RAT vil være spennende og arbeidskrevende, derfor oppfordrer vi at så mange som mulig møter opp og hjelper til. Her en oversikt.
Les mer... [ 20.05.19 18:10 ]

RAT med stort infoprosjekt i 2019
Romedal almenning turstilag har et stort og viktig prosjekt som skal utføres i 2019 med å ta vare på historien om sætervoller, fløting og fluktruter under krigen i Romedal Almenning. Hvis det ikke blir gjort nå kan det snart være for sent.i tillegg merker RAT fem nye stier i Åsbygda med skilt og karttavler.
Les mer... [ 21.03.19 13:33 ]

Handlingsplanen for 2019
Årsmøtet For RAT-2018 ble avholdt på Haugtun 10/3-2019.
Handlingsplanen for 2019 ble godkjent av årsmøtet.
Dugnadsinnsatsen blir lagt på stirydding,utforming av tekst til tavler og oppsett av tavler ved sætervoller, Gaukåa, Fallåa og Sverkjedammen og i tillegg fluktrutepunkter fra krigshistorien. Fullføring av restaurering av Kvitbergkoia og i samarbeid med almenninga planlegge et restaureringsprosjekt for tømmerrenna.
Les mer... [ 21.03.19 12:46 ]

2018.09.16 RAT fikk kulturnvernprisen
Romedal Almenning Turstilag (RAT) fikk den 16.09.18 overrakt Stanges kulturvernpris på Opsangsætra. Vi i RAT og alle de 70 som møtte opp hadde en strålende dag. Det er fint å møtes slik, turfolk er alltid blide og fornøyde.
Les mer... [ 21.09.18 16:50 ]Oversiktskart

Kart over Romedal almenning kjøpes på Egerom eller HHT butikken på Hamar

Utlån av Malungstua
For medlemmer og familie. Prisen er kr 300 pr.døgn og kr 50 for en vedsekk.
Les mer...

Bilder fra Romedal Almenning
Klikk på linkene for å se fotoalbumene

Les mer...
Romedal Almenning Turstilag - design/kode: Kroglund Media © 2013-