• Nyheter
 • Turforslag
 • Fine plasser
 • Bli medlem!

 • Styret/organisering
 • Kontakt oss

 • Medlemsmøter
 • Arrangementer
 • RAT-historie

 • Linker til andre siderRomedal Almenning Turstilag
Publisert av Inger Maren Gjerlaug/lagt inn HK [01.06.13 16:30]
Utskriftsvennlig sideRomedal almenning turstilag, RATs medlemmer rydder, gjør tilgjengelig og merker gamle ferdselsårer som stier og kjerreveger og skilter gjerne med oppslagstavler der vi finner det riktig, for opplysning om ulike kulturminner i Romedal almenning.


Dette gjør vi blant annet for at de som går der skal bli bedre kjent med lokalhistorien. Formidling av kulturopplevelser er viktig. Arbeidet er underveis og ikke fullført, men vi jobber oss framover steg for steg.
Hvert år har vi også samarbeid med Stange kommune om FYSAK-turer.
Et ønske er å vekke interessen hos skoler i bygda slik at de kan dra nytte av vårt arbeid.

Romedal almenning er landets største bygdealmenning med sine 245000 da . Den gir bygdefolket rikelig igjen på flere plan. Rent økonomisk gevinst i form av bruksrettsytelser som er utrolig verdifullt, den gir jaktmuligheter og turopplevelser. Almenningen er vårt gull som vi må sette pris på. Med sin spesielle historie forteller den mye om hvordan bygdefolket kjempet for å få den tilbake igjen på egne hender. Det mektige trelastfirmaet Westye Egeberg & CO kjøpte Romedal almenning i 1846.I 1864 ble så almenningen delt mellom Egeberg og bygda, og først i 1929 fikk vi tilbake hele almenningen. Denne handelen har satt sine spor. Egeberg investerte mye penger for å drifte skogen som han ville. Det gikk ut på tømmeravvirkning og for å få tømmeret ut av skogen, tømmerfløting. Hver eneste bekk, å og elv ble viktige for at fløtinga skulle virke. Dette krevde bygging av damanlegg og ikke minst store mannskaper. Romedal almenning etter gjenkjøpet, fortsatte investeringen for at skogen skulle kunne driftes best mulig.. Det har satt spor. Spor som vi i dag kaller kulturminner og vi anser som svært verdifulle. Koier som ga kvile for slitne og blaute skogskarer, husvær som slett ikke ga tilbake den komfort de trengte. Sætrer og sæterrettigheter som ga gardene store muligheter til bedre å utnytte gardens egne ressurser.

Det var liv i skogen, det krydde av mennesker som var avhengig av den for å overleve. Det ble laget viktige ferdselsårer for å komme seg fram til alt som skulle gjøres. Disse ferdselsårene har Romedal almenning turstilag lett seg fram til. De er viktige for historien, de forteller mye om våre forfedres oppfinnsomhet og styrke.
Denne historien vil vi i RAT formidle gjennom informasjon og har tilrettelagt stiene for ferdsel i flere år. Det var denne grunnideen som skapte laget. Ivrige sjeler som Øivind Engen, Reidar Engen og Helge Nordseth tok tak allerede i 1995 og stiftet RAT sammen med interesserte.
Åkjølen med tårnet og reservatet er vel det mest besøkte sted vi har. 8200 da fredet mark. Her finner vi en stemning av urskog, en kan jakte der og tenne bål bare av nedfallsved om det ikke er tørt i skogen. Dette stedet valfartes av odølinger så vel som romedøler. Kjølkoia ligger i naturreservatet.

Ny sti ryddes igjen av initiativtakeren, Øivind . Han kaller den Strandvegen eller det gamle folk kalte den, Strandstigen, langs Harasjøen. Den er kjempefin for hyttefolket og historisk for hele bygda. Strandvegen går fra Kumyrholen til Hvitsand og videre til Harabotnvolden.

Meld dere inn i laget vårt og kjenn på denne unike måte å møte historien på. Sosiale samvær er alltid hyggelig og ikke minst, du blir i bedre form av å gå i terrenget.
Om du vil vite mer om oss les vår hjemmeside www.ratut.no der vil vi informere og fylle opp etter behov og ønsker.
<<Tilbake


RAT selger bok og kart.
Dette er boka som du kan kjøpe på Jokerbutikken i Åsbygda, Joker i Gata, Romedal Blomster, Fredheim gårdsutsalg og av styremedlemmene. Boka koster kr 330,- Vippsnr: 596587, Romedal Almenning Turstilag.
Boka kom ut i 2021 og omhandler mye av det som skjedde i Romedal Almenning i forrige generasjoner. Boka viser hvor sætrene lå, hvor tømmerfløtingen foregikk og hvor fluktrutene gikk under krigen.
Husk å kjøpe kart som viser stiene i almenningen.

Norgeskart for mobil
Kart for nedlasting som app på mobilen. Kartet viser din posisjon. I dette kartet finner du Romedal almenning turstilags stier. Se etter ikon for appstore.

Norgeskart.no
Kart på mobil hvor du kan søke deg fram til turen din.

Nytt turkart
Kartet kan kjøpes på Nærbutikken i Åsbygda, Joker i Gata, bensinstasjonen i Gata, Romedal blomster, bensinstasjonen i Romedal sentrum, Fredheim gårdsutsalg i Stange Vestbygd og HHT-butikken på Hamar. ESSO-stasjonen i Sand i Nord-Odal har også kart til salgs. Alle styremedlemmene har kartlager, du kan henvende deg til en av oss.

Kartet koster kr 50,-. Vi har et vippsnummer som står i folderen.
Romedal Almenning Turstilag - design/kode: Kroglund Media © 2013-