• Nyheter
 • Turforslag
 • Fine plasser
 • Bli medlem!

 • Styret/organisering
 • Kontakt oss

 • Medlemsmøter
 • Arrangementer
 • RAT-historie

 • Linker til andre sider
RAT Logo


Godt nyttår i 2019 til RAT-medlemmer!
Publisert av Inger Maren Gjerlaug [21.01.19 05:27]
Utskriftsvennlig side

2018 ble et fint år for RAT. Handlingsplanen ble amputert på sommerstid pga tørken, vi hadde turene våre på høsten i stedet. Det sørgelige skjedde at Hans Moe døde. Han var en aktiv dugnadsmann, god kamerat og vi savner ham både i RAT og Ilsengstiene.
Forslag til handlingsplan for 2019 har vi jobbet med i styret. Det blir i hovedsak fase 2- i skilt- og tavle-prosjektet vårt. Vi har i tillegg planer om å ferdigstille Kvitbergkoia og planlegge restaurering av tømmerrenna i Fallåa.


Skilte fem stier i Åsbygda
Fase 2-prosjektet går ut på at vi vil skilte fem stier i Åsbygda. Dette gjør vi sammen med ivrige turgåere som kjenner gamle stier og ferdselsårer og som bor i nærmiljøet.

Fluktruter under 2.verdenskrig
Vi vil markere fluktruter som ble benyttet under krigen, og sette opp infotavler om disse viktige historiske hendelsene. Egil Kristiansen blir samarbeidspartner her. Stiene vil ikke markeres, bare koier og punkter som det er kjent at de som flyktet benyttet. Det er tre ruter som peker seg ut.

Info-tavler om tømmerfløting
Vi vil også utarbeide info-tavler om tømmerfløtevirksomheten i almenninga. Da er det Fallåa og Gaukåa som peker seg ut sammen med Sverkja. Det vil bli fortalt om det omfattende arbeidet som ble gjort høst og vår langs disse vassdragene for å få ut tømmeret ut og ned til de store sjøene.Dette er ei spesiell og utrolig spennende historie.

Sætervollene
Sætervollene er den siste delen som vi jobber med. Der er det gjort endel arbeid allerede. Det er satt ned stolper hvor det er tatt koordinater fra. Fram til disse sætervollene vil det markeres med et skilt som peker mot sætra fra stiene våre. Framme ved vollene hvor allerede stolpene står, vil vi igjen sette opp en A3-tavle med informasjon om den gamle sæterdriften. Det har grodd att ved flere av de, derfor må det ryddes endel for at en skal se for seg hvordan det var.
Rat vil måtte fordele arbeidet på flest mulig av medlemmene. Vi håper selvsagt på en ivrig deltagelse på denne viktige dugnaden som vil måtte gå over to år.

Finansiering
Denne planleggingen er gjort i samsvar med Romedal almenning. De er svært velvillige og hjelpsomme. Vi har mottatt kr 75000,- i støtte fra dem. Vi har også mottatt kr 25000,- fra Romedal og Stange Brannkasse og kr 50000,- fra Fylkeskommunen.
Stange kommune er en siste aktør hvor vi søker om midler.
Arbeidet med å utforme tavler, startet den 21. jan hos Ellen Juel Andersen, Grafika Design AS. Der fikk vi god hjelp sist med skilting, og der har de bred erfaring på å utforme informasjon om både fluktruter og sætervoller fra andre deler i landet vårt.

Dugnad mot felles mål
Vi ser fram til et aktivt år der vi jobber sammen hele laget. Hver og en bidrar på sin måte. Vi vil få et spennende og attraktivt turområde i vår flotte almenning.

Årsmøte den 10.mars
Møt opp på årsmøtet vårt på Haugtun den 10.mars. Der vil vi få høre hva arbeidet vårt betyr for folkehelsa og hvordan kommunen jobber aktivt for å få folk ut i marka på tur.

Fellesturer
Vi abeider for 2-3 fellesturer som snart er klare. Det vil også komme mer info til medlemmene etter hvert som prosessen er i gang!

<<Tilbake


Oversiktskart

Kart over Romedal almenning kjøpes på Egerom eller HHT butikken på Hamar

Utlån av Malungstua
For medlemmer og familie. Prisen er kr 300 pr.døgn og kr 50 for en vedsekk.
Les mer...

Bilder fra Romedal Almenning
Klikk på linkene for å se fotoalbumene

Les mer...
Romedal Almenning Turstilag - design/kode: Kroglund Media © 2013-