• Nyheter
 • Turforslag
 • Fine plasser
 • Bli medlem!

 • Styret/organisering
 • Kontakt oss

 • Medlemsmøter
 • Arrangementer
 • RAT-historie

 • Linker til andre siderÅrsmøtet for RAT 2020 i Malungsstugua
Publisert av Inger Maren Gjerlaug [24.03.21 10:46]
Utskriftsvennlig side

Årsmøtet ble avholdt søndag den 21. mars i Malungsstugua. Det var 17 deltagere som benket seg ute rundt bålet i god avstand til hverandre. Det blåste kraftig fra nord, men vi holdt ut og gledet oss over å møtes igjen. Etter årsmøtet ventet nygrillede pølser og man kunne gå inn i stugua puljevis for å varme seg.


Det har vært stor aktivitet i RAT i coronaåret 2020. Medlemmene har fått tilsendt årsmelding. Det jeg vil skrive her, er handlingsplanen som ble vedtatt for 2021 og valget av styret.
Turer i RAT: Sortsjøen rundt 13. juni. Åpning av stien med tavler.
Plankvegen fra Kumyrholen 15. august. (Kumyrholen-Finnburet-Grønlien- Sponholskrysset- Kumyrholen)
Puttsætra og Tronshatten 19. sept.

Dugnader: koie i Malungshagan med tilhørende rasteplass.
Legge ut klopper Sponholskrysset- over myra til Finnburet. Planker er tilkjørt på vinterføre.
Klopper på Rondanestien over Mæddagsberget.
Klopper på stien fra Busvolsætra til Minnesmerke ved Målervatnet.
Karttavler i Åsbygda.
Restaurering av tømmerrenna.
Sortsjøen rundt, rastebord, tavler og skilt. Rastebord er tilkjørt på vinterføre.
Utedass og museum på Sorten sæter.
Arrangement:
Markering av koia i Malungshagan. Våren 2021, vanskelig å fastsette dato været bestemmer.
Åpning av museet på Sorten, sætra og lansering av RAT-boka "Tilbakeblikk og opplevelser" den 27. juni.


<<Tilbake


RAT selger bok og kart.
Dette er boka som du kan kjøpe på Jokerbutikken i Åsbygda, Joker i Gata, Romedal Blomster, Fredheim gårdsutsalg og av styremedlemmene. Boka koster kr 330,- Vippsnr: 596587, Romedal Almenning Turstilag.
Boka kom ut i 2021 og omhandler mye av det som skjedde i Romedal Almenning i forrige generasjoner. Boka viser hvor sætrene lå, hvor tømmerfløtingen foregikk og hvor fluktrutene gikk under krigen.
Husk å kjøpe kart som viser stiene i almenningen.

Norgeskart for mobil
Kart for nedlasting som app på mobilen. Kartet viser din posisjon. I dette kartet finner du Romedal almenning turstilags stier. Se etter ikon for appstore.

Norgeskart.no
Kart på mobil hvor du kan søke deg fram til turen din.

Nytt turkart
Kartet kan kjøpes på Nærbutikken i Åsbygda, Joker i Gata, bensinstasjonen i Gata, Romedal blomster, bensinstasjonen i Romedal sentrum, Fredheim gårdsutsalg i Stange Vestbygd og HHT-butikken på Hamar. ESSO-stasjonen i Sand i Nord-Odal har også kart til salgs. Alle styremedlemmene har kartlager, du kan henvende deg til en av oss.

Kartet koster kr 50,-. Vi har et vippsnummer som står i folderen.
Romedal Almenning Turstilag - design/kode: Kroglund Media © 2013-