• Nyheter
 • Turforslag
 • Fine plasser
 • Bli medlem!

 • Styret/organisering
 • Kontakt oss

 • Medlemsmøter
 • Arrangementer
 • RAT-historie

 • Linker til andre siderÅrsmøte for 2021 ble avholdt i Malungsstugua den 27. mars med 25 medlemmer tilstede. RAT har 125 betalende medlemmer.
Publisert av Inger Maren Gjerlaug 5/4-2022 [26.02.22 13:38]
Utskriftsvennlig side

Styret ble gjenvalgt. Terje Solvang ble valgt som nytt vara til styret. Regnskap og årsmelding ble godkjent.
RAT har hatt et veldig aktivt år med dugnader på stier, ny koie i Malungshagan og tømmerrenna. Koia er bygd av materialer fra Slåttsveen i Åsbygda. Kjempefin! Renna ble tatt ned og satt opp igjen nøyaktig som den gamle var. Ei bu med de gamle lemmene til damlukene ble et fotogalleri som er verdt å se. Hele området rundt Renndammen har fått nye skilter og tavler, så det er mulig å forstå hvordan de strevde med å få styrt tømmer unna Styggfossen. Den 29. mai har vi åpning med festlige innslag. Stange og Romedal Brannkasse bidro med kr 50000,- til prosjektet. Tusen takk!Stanges 10 punkter, FYSAK, vil bli gapahuken i sørenden på Sortsjøen.
RAT vil delta på "dager" som blir arrangert i kommunen for å fortelle om det vi gjør. Mange stier trenger klopper. Odvar Engen og Jørn Kjelsberg er stiansvarlige.
Styret består av:
Leder Inger Maren Gjerlaug
Nestleder Jørn Kjelsberg
Sekretær Rønnaug Bysveen
Kasserer Åse Strand
Styremedlem Anne Kari Kjernli Karlsen
Vara: Roar Grande og Terje Solvang

<<Tilbake


RAT selger bok og kart.
Dette er boka som du kan kjøpe på Jokerbutikken i Åsbygda, Joker i Gata, Romedal Blomster, Fredheim gårdsutsalg og av styremedlemmene. Boka koster kr 330,- Vippsnr: 596587, Romedal Almenning Turstilag.
Boka kom ut i 2021 og omhandler mye av det som skjedde i Romedal Almenning i forrige generasjoner. Boka viser hvor sætrene lå, hvor tømmerfløtingen foregikk og hvor fluktrutene gikk under krigen.
Husk å kjøpe kart som viser stiene i almenningen.

Norgeskart for mobil
Kart for nedlasting som app på mobilen. Kartet viser din posisjon. I dette kartet finner du Romedal almenning turstilags stier. Se etter ikon for appstore.

Norgeskart.no
Kart på mobil hvor du kan søke deg fram til turen din.

Nytt turkart
Kartet kan kjøpes på Nærbutikken i Åsbygda, Joker i Gata, bensinstasjonen i Gata, Romedal blomster, bensinstasjonen i Romedal sentrum, Fredheim gårdsutsalg i Stange Vestbygd og HHT-butikken på Hamar. ESSO-stasjonen i Sand i Nord-Odal har også kart til salgs. Alle styremedlemmene har kartlager, du kan henvende deg til en av oss.

Kartet koster kr 50,-. Vi har et vippsnummer som står i folderen.
Romedal Almenning Turstilag - design/kode: Kroglund Media © 2013-