• Nyheter
 • Turforslag
 • Fine plasser
 • Bli medlem!

 • Styret/organisering
 • Kontakt oss

 • Medlemsmøter
 • Arrangementer
 • RAT-historie

 • Linker til andre siderNyheter nyheter nyheter

Sorten, Malungen og bok
Vi skriver nå midt i juli måned 2021. Det er ferietid og lite aktivitet i skogen. i juni hadde vi en travel måned. Det har roet seg med regler og advarsel angående covid -19, slik at vi kunne arrangere det vi ønsket.
Etter årsmøtet den 21. mars i Malungstugua hadde vi satt opp tre arrangementer i planen vår.
1- Åpning av koia i Malungshagan, 7. juni.
2- åpning av stien Sortsjøen rundt 13. juni.
3- åpning av sæterhus på Sorten og lansering av bok 27. juni.
Les mer... [ 10.07.21 13:03 ]

Stangeprisen til Inger Maren Gjerlaug
Søndag den 4.juli fikk Inger Maren Gjerlaug utdelt Stangeprisen for 2020 på den nyrestaurerte Sorten Sæter. Ordfører Nils A Røhne delte ut prisen til tross for at han er under kreftbehandling. Les mer... [ 07.07.21 08:26 ]

RAT seiler i medvind
Jeg er for tiden leder i RAT og har vært ansvarlig for nettsiden fra oppstart i 2013. Det er en fornøyelse, da medlemstallet har økt fra 30 til 120 medlemmer. Stiene våre blir brukt som aldri før og parkeringsplassene fylles opp. Vi har en raus og dyktig samarbeidspartner i Romedal Almenning. Les mer... [ 27.05.13 18:20 ]

Handlingsplan 2021
Årsmøtet godkjente styrets handlingsplan for 2021.
Turer:
13. juni. Åpning av Sortsjøen rundt.
15. aug. Plankvegen- Finnburet- Grønlien- Sponholskrysset- Kumyrholen.
19. sept. Puttsætra og Tronshatten.

27. juni åpning av Sortsætra med musem og lansering av RAT-bok.
>>Les mer... [ 27.03.21 14:39 ]

Årsmøtet for RAT 2020 i Malungsstugua
Årsmøtet ble avholdt søndag den 21. mars i Malungsstugua. Det var 17 deltagere som benket seg ute rundt bålet i god avstand til hverandre. Det blåste kraftig fra nord, men vi holdt ut og gledet oss over å møtes igjen. Etter årsmøtet ventet nygrillede pølser og man kunne gå inn i stugua puljevis for å varme seg. >>Les mer... [ 24.03.21 10:46 ]

FYSAK-2021. Sagrunden i Åsbygda
Sagrunden i Åsbyggda. Man parkerer på plassen før skytebana og følger stien til Strømsrudstua, hvor bøtta henger. Tilbake kan man se russerhula hor det står tavle med beskrivelse. >>Les mer... [ 11.03.21 10:54 ]

Ny fløtertavle på Malungstorget
Fløtertavla ble åpnet 29. april. Nils Røhne klippet snora og sa litt om fløtinga. Even Sveen fra almenninga fortalte om hvor mye fløtervirksomheten betydde for skogeierne fram til 1970-tallet. Ola Evensen som sjøl var tømmerfløter,fortalte om fløting til både HA og Stangeavisa.
Fløterstativet er konstruert og oppsatt av Odvar Engen, med "ekte" tømmerlenser og fløterhaka.
>>Les mer... [ 30.06.20 12:55 ]

Malungsparken åpnet 26. mai av ordfører i Nord-Odal. Stiene er ekstra lette å gå
Malungsparken ble åpnet at ordfører Lise Selnes den 26.mai. Stiene er tilrettelagt for de som ikke klarer å gå de vanlige skogsstieene.
Malungsparken innbefatter Malungstorget, og tre stier. Malungstjennet rundt, stien til Malungshagan, stien til der Malungssaga lå og der tømmerrenna sluttet, som vi har kalt Sagvegen og den kjente Malungsstugua. Malungsstugua har heretter adkomst fra sør med ny gangbru over Fallåa. Malungsstugua er tilgjengelig for medlemmer og bålplassen for alle. Malungsparken er et tilbud for de som ønsker lette , korte strekninger å gå. Torget ligger på østsiden av fv 24 ved Malungen med utgangspunktet for flere av stiene våre. De tre stiene på vestsiden på vestsiden av fylkesvegen er gode å gå og har benker å sette seg på.
>>Les mer... [ 25.04.20 17:42 ]

Fysak 2020. Gjetholmsjøen til Veltsjøplassen
Som det står i brosjyra kan dere gjøre mere ut av turen, eller bare nyte utsikten fra Veltsjøplassen en fin vår- sommer -eller høstdag. Turen kan bli lengre ved å gå videre til Barkilsætra og Bjørke. >>Les mer... [ 22.03.20 18:55 ]

Handlingsplan 2020
I skogen kan vi gå. Almenningen er stor og vi kan puste fritt! Her er RATs handlingsplan og turer for 2020. Dette er hva vi planlegger. Noe annet om vi får gjennomført det med tanke på Corona-smitten.
>>Les mer... [ 22.03.20 18:45 ]

Stiene i Romedal Almenning er på www.ut.no
Alle faste turer som FYSAK-turer for hvert år, legges inn på UT.no

Alle de andre merkede turstiene leveres kartverket via Stange kommune. Vi finner de på Norgeskart.no
Dette arbeidet er utført av Jan Schrøder som har GPS-målt alle stiene våre. Han har gått mange km i Romedal Almenning tilsammen, takk for innsatsen, Jan Schrøder!

Se kartet her:
>>Les mer... [ 08.02.20 09:46 ]

Infotavler om Fluktruter åpnet
Romedal Almenning Turstilag, RAT har lenge jobbet med å dokumentere fluktrutene under 2.verdenskrig. Det var en stolt leder Inger Maren Gjerlaug som ønsket alle de 55 som kom til åpningen torsdag den 26.sep av infotavlene. Det er ialt 6 stk. slike infotavler innover i Romedal Almening. >>Les mer... [ 28.09.19 08:07 ]

Skogen hogd rundt Grønlien, har gapahuken og plassen fått nytt utseende.
Romedal Almenning har snauhogd rundt Grønlien. Gapahuken har fått et nytt utseende. Området og stiene er ryddet og skilt på plass. Vi aner hvor stort område plassen Grønlien var, vi ser stenrøser som er sirlig lagt opp rundt omkring etter dyrking av jord. Nyt utsikten, det er allerede gjenplantet og grana vokser fort. >>Les mer... [ 24.09.19 13:56 ]

Jomfruturen Gjetholmsjøen - Barkilen
48 glade turgåere var med på den første turen. Vi kalte det for familietur, og det ble det. Så mange unger som lå først i stien, var en fryd å se.
>>Les mer... [ 18.06.19 19:02 ]

Stort infoprosjekt
Romedal almenning turstilag har et stort og viktig prosjekt som skal utføres i 2019 og fullføres i 2020 med å ta vare på historien om sætervoller, fløting og fluktruter under krigen i Romedal Almenning. Hvis det ikke blir gjort nå kan det snart være for sent. I tillegg merker RAT fem nye stier i Åsbygda med skilt og karttavler.
Vi har fått pengestøtte fra Romedal Almenning, Stange kommune, Hedmark fylkeskommune, Stange Historielag og Romedal- og Stange Brannkasse til formålet.
>>Les mer... [ 21.03.19 13:33 ]

kulturnvernprisen til RAT
Romedal Almenning Turstilag (RAT) fikk den 16.09.18 overrakt Stanges kulturvernpris på Opsangsætra. Vi i RAT og alle de 70 som møtte opp hadde en strålende dag. Det er fint å møtes slik, turfolk er alltid blide og fornøyde.
>>Les mer... [ 21.09.18 16:50 ]

Åpnet gapahuk i Grønlien
Det ble " offisiell åpning" av den nye gapahuken/rasteplassen i Grønlien søndag 17. juni, 2018. Det var åpent for alle og noen spesielt innbudte gjester og spennende underholdning.
>>Les mer... [ 21.10.17 11:20 ]

Oppslagstavla i Sjøenden.
Der vil dere lære litt om Harasjøens tilblivelse og finne mange interessante opplysninger om dette spesielle stedet som området rundt Harasjøen er.
>>Les mer... [ 21.06.16 09:46 ]

Ny gapahuk på Haugstøa ved Harasjøen.
Stedsnavnet Haugsstøa kommer fra Storhaugen, et av hemma på Skogen. De fleste av disse hadde båtstø ved Harasjøen. Sjøen var en viktig ferdselsåre sommer som vinter. Storhaugen kaltes gjerne " Hauen" på folkemunne.
Øivind Engen har sammen med bl.a. elever fra naturbruk ved Jønsberg videregående skole, ryddet stien langs Harasjøen og bygget gapahuk ved Haugstøa.
>>Les mer... [ 04.09.15 19:11 ]

Romedal Almenning Turstilag

Romedal almenning turstilag, RATs medlemmer rydder, gjør tilgjengelig og merker gamle ferdselsårer som stier og kjerreveger og skilter gjerne med oppslagstavler der vi finner det riktig, for opplysning om ulike kulturminner i Romedal almenning. >>Les mer... [ 01.06.13 16:30 ]


Ny bok av RAT
Den kan kjøpes på Nærbutikken i Åsbygda, Joker i Gata, Romedal Blomster, Fredheim gårdsutsalg og av styremedlemmene. Boka koster kr 330,- Vippsnr: 596587, Romedal Almenning Turstilag.


Norgeskart for mobil
Kart for nedlasting som app på mobilen. Kartet viser din posisjon. I dette kartet finner du Romedal almenning turstilags stier. Se etter ikon for appstore.

Norgeskart.no
Kart på mobil hvor du kan søke deg fram til turen din.

Nytt turkart
Kartet kan kjøpes på Nærbutikken i Åsbygda, Joker i Gata, bensinstasjonen i Gata, Romedal blomster, bensinstasjonen i Romedal sentrum, Fredheim gårdsutsalg i Stange Vestbygd og HHT-butikken på Hamar. ESSO-stasjonen i Sand i Nord-Odal har også kart til salgs. Alle styremedlemmene har kartlager, du kan henvende deg til en av oss.

Kartet koster kr 50,-. Vi har et vippsnummer som står i folderen.
Romedal Almenning Turstilag - design/kode: Kroglund Media © 2013-