• Nyheter
 • Turforslag
 • Fine plasser
 • Bli medlem!

 • Styret/organisering
 • Kontakt oss

 • Medlemsmøter
 • Arrangementer
 • RAT-historie

 • Linker til andre sider
RAT Logo


RAT-historie

Kulturvernprisen 2018 er tildelt RAT, vi mottar prisen søndag den 16. september.
Romedal Almenning turstilag er tildelt Kulturvernprisen enstemming av Stange formannskap for året 2018. Prisen på kr 30.000 er en honnør for arbeidet med å ta vare på kulturminner i Romedal Almenning med tilrettelegging av turstier, oppslagstavler, bruer og rasteplasser.
I den anledning inviterer vi alle medlemmer i RAT til Opsangsætra hvor utdelingen foregår søndag den 16 september. Det er stort fjøs på sætra med sitteplass til rundt 50, om været skulle svikte oss.
Program for dagen:
Frammøte ved Støsaga, filesentralen med felleskjøring derfra kl 10. Framme ved bommen før Opsangen ca 10.30. Derfra går vi den gamle sætervegen helt fram. Gåturen tar ca en time. Er det vanskelig å gå, er det mulig å kjøre helt fram. Kl 12. starter vi med kaffe og kake i fjøset og Kristian Vasaasen vil fortelle om det fine sæterområdet. Tormod/Lillebror Vasaasen vil spille "Hyllest til Opsangen", som han komponerte der. Knut Ola Storbråten fra Nord-Odal, vil fortelle om sætring og registrering av sætrene i Nord-Odal. Det førte til en positiv endring og interesse omkring den gamle kulturen.
Så vil overrekkelsen fra kommunen finne sted og vi er glade mottakere som vil takke for den.
Det vil bli familiedag på sætra med litt aktiviteter for barna.
Håper at mange finner vegen til Opsangsætra og Romedal almenning den dagen! Ta med niste. Kaffe vil bli kokt der med kake til.
>>Les mer... [ 23.06.18 08:03 ]

RAT sin handlingsplan 2018
Her er RATUT sin handlingsplan for 2018.
På styremøte 31 juli 2018 hos Inger Marthe Bretten bestemte styret seg for å endre på handlingsplanen. Det er sendt SMS til medlemmene om denne endringen. De øvrige arrangementene har gått som planlagt med bra frammøte.
Grunnet tørken, den spesielt varme sommeren som førte til skogbrannfare, vil sammenkomsten på Kumyrholen den 5. aug. gå ut.
Likeens vil familietur til Opsangsætra den 26 aug., også gå ut.
Den 9. sept var det planlagt turen Bjørnstaddammen-Gaukoskoia- nordre-Rasen, denne går også ut.
Vi prøver oss den 16. september med tur Hygga-Opsangen, istedet. Da håper vi at en høsttur lar seg gjøre. Høsten er ei fin tid, og Opsangsætra er en opplevelse å gå til. Nærmere opplysning om turen vil komme.
>>Les mer... [ 27.02.18 15:52 ]

Skiltprosjektet godkjent 2017
Romedal almenning turstilag har mottatt tilsagn om støtte fra Hedmark Fylkeskommune og Gjensidigestiftelsen sin felles pott til turskiltprosjektet. Skiltene blir satt i produksjon hos Grafika Hamar våren 2015. Det vil i tillegg være stedsskilt og infotavler på aktuelle steder.
Vi har vært så heldige å motta kroner 200 000,- fra fylkeskommunen og Gjensidigestiftelsen, i tillegg har vi fått kroner 50 000,- fra Stange kommune og fra Romedal almenning, tilsammen kroner 100 000,- til samme formålet. Det har gjort oss istand til å starte merking av stier i Romedal almenning etter nasjonal skiltstandard. Vi i RAT er veldig takknemlige for dette.
Skiltene 165 stk kom oss i hende den 14. mai, veldig rask og bra gjennomføring av Ellen Juel Andersen Grafika.
Vi fortsatte arbeidet i 2016 da med å sette opp karttavler og infotavler. Kartavler ble satt opp i nesten hvert kryss langs stiene. Infotavler er satt opp på strategiske steder som ved Malungen, der rondanestien går opp langs Fallåa.
I tillegg satte RAT opp geologitavler ved Sjøenden. Den er utformet av Ole Nashoug.
2016 er hele skiltprosjektet for RAT ferdigstilt og godkjent.
>>Les mer... [ 28.03.15 11:55 ]

Inger Maren webredaktør
RAT sin sekretær blir webredaktør og vil oppdatere www.ratut.no slik at siden blir det oppslagsverket det er tenkt. Hun har ikke vært med fra starten men er levende interessert i Romedal Almenning og dens historie og ønsker at flere skal benytte dette flotte turområdet >>Les mer... [ 27.05.13 18:20 ]

Malungstua
Stiftelsen av turstilaget var i startgropa. Med et samarbeid med Røde Kors hjelpekorps i Vallset ble det drøftet et felles klubbhus. Et tilfeldig tips førte oss til Ole Arnt Skaaraas. På tunet på Skaaraas sto et gammelt tømmerhus som skulle rives. >>Les mer... [ 27.05.13 14:07 ]

Velkommen til RATs hjemmeside!
2013 bestemte styret at det var på tide å formidle disse turmålene og flotte stiene i Romedal Almenning til flere enn sine egne medlemmer. >>Les mer... [ 25.05.13 18:27 ]Oversiktskart

Kart over Romedal almenning kjøpes på Egerom eller HHT butikken på Hamar

Utlån av Malungstua
For medlemmer og familie. Prisen er kr 300 pr.døgn og kr 50 for en vedsekk.
Les mer...

Bilder fra Romedal Almenning
Klikk på linkene for å se fotoalbumene

Les mer...
Romedal Almenning Turstilag - design/kode: Kroglund Media © 2013-