• Nyheter
 • Turforslag
 • Fine plasser
 • Bli medlem!

 • Styret/organisering
 • Kontakt oss

 • Medlemsmøter
 • Arrangementer
 • RAT-historie

 • Linker til andre sider
RAT Logo


Turforslag

Turforslag: fra Busvoldsætra
Ta tur fra Busvoldsætra om krigsminnesmerket, Målervassdammen, Busvoldsætervadkoia, og Rondanestien tilbake til Busvoldsætra.
Turen er ca. 8,6 km.
Stien kan være noe våt og myrlendt..


Alle turkart samlet
Alle kart skal ha referanse til turforslag.
Rondanestien er blåmerket og alle RAT stiene er nå også blåmerket- merket etter den nye skiltingen.
Les mer... [ 27.05.13 14:08 ]

Fysak 2017 Skesvolden.
Fysak Stange har i 2017 10 nye poster. Romedal Almenning har i år fått post nr 9 som er Skesvollen i Vallset. >>Les mer... [ 05.06.17 22:22 ]

FYSAK 2016. Kvitbergtoppen.
Fjorårets FYSAK-tur gikk til Kvitbergstoppen i Romedal Almenning. Fra parkering i Kvitbergskrysset og opp på toppen er det 2,2 km tur retur. Det er bratt opp. Fra toppen kan en velge å gå runden om Grønlien. Fra Grønlien er det skiltet mot Kvitbergkrysset.
Dette var en populær tur, ta den gjerne om igjen i år.
>>Les mer... [ 07.05.16 05:09 ]

13- Falldalskoia - Fløtdammen -Busvollsætervakoia -Veltsætra
Turen starter fra Falldalskoia. For å komme dit kjører man østsiden av Harasjøen helt bort til Vollsvingen, tar veien inn mot skogen der. Parkering ved Falldalskoia. >>Les mer... [ 13.02.14 19:28 ]

12-Årkjølen
Årkjølen er Stanges høyeste punkt, 641moh. To stier er beskrevet fra Romedal og en fra Odalen. Det er flere muligheter for å komme dit. >>Les mer... [ 27.05.13 14:00 ]

11-Rundløype Renndammen/Styggfossen
Parkering like sør for Malungen, ta til venstre ved første avkjøring på Rv24 etter passering av elva Fallåa >>Les mer... [ 27.05.13 13:59 ]

10-Busvolsetervakoia
Du kan komme dit som før beskrevet fra Nydammen, med å gå Rondanestien Du kan også kjøre nærmere og ta en liten kveldstur.
Kjør Harasjøen øst. Sving første vei til venstre sør for Kumyrholen mot Kvitberget, ved kryss ta mot Veltsætra .Følg skilt mot Helvetslia.
>>Les mer... [ 27.05.13 13:58 ]

Tur 9- Oldersten/ørddersten
Kjør mot Malungen. Sving til venstre første vei etter Malungen. Følg skiltet vei mot Nydammen. Kjør til enden av veien og parker der. >>Les mer... [ 27.05.13 13:57 ]

8-Minnesmerke Galgumsæterstormyra
Dette var FYSAK 2013.
Det var mange som tok denne turen.Vi håper at dere forsetter med det . Den har historisk verdi, da den forteller ei lokal krigshistorie.
Galgumsetra har ei fin lykkje som forteller oss om at setring hadde stor verdi i utnyttelsen av utmarka.
>>Les mer... [ 27.05.13 13:56 ]

7- Rondanestien
Rondanestien ble etablert i 2003 av DNT i samarbeid med miljøverndepartementet. Stien går fra Aker brygge til Hjerkinn,430km lang. I Romedal almenning har vi ca 34 km av denne stien å holde i hevd. >>Les mer... [ 27.05.13 13:55 ]

5-Gransjøen-Opsangen
Dette er endel av Rondanestien. Busvoldsætra-Opsangen-Gransjøen. Dette er perler i almenningen. Parkering ved Gransjøen og gå mot Opsangen >>Les mer... [ 27.05.13 13:53 ]

3-Strandvegen langs Harasjøen
Harasjøen er en perle i inngangsporten til Romedal Almenningstiene. >>Les mer... [ 27.05.13 13:50 ]Oversiktskart

Kart over Romedal almenning kjøpes på Egerom eller HHT butikken på Hamar

Utlån av Malungstua
For medlemmer og familie. Prisen er kr 300 pr.døgn og kr 50 for en vedsekk.
Les mer...

Bilder fra Romedal Almenning
Klikk på linkene for å se fotoalbumene

Les mer...
Romedal Almenning Turstilag - design/kode: Kroglund Media © 2013-