• Nyheter
 • Turforslag
 • Fine plasser
 • Bli medlem!

 • Styret/organisering
 • Kontakt oss

 • Medlemsmøter
 • Arrangementer
 • RAT-historie

 • Linker til andre sider
RAT Logo


Styret/organisering

Vedtekter gjelder fra 13.03.2016
Vedtatt i stiftelsesmøte 09.06.1995 Endret i årsmøte den 13.03.2016 Les mer... [ 09.05.16 14:45 ]

Styret for 2018
Leder: Inger Maren Gjerlaug 414 45 712 Epost: inger.maren.gjerlaug(at)gmail.com
Sekretær: Inger Marte Bretten
Kasserer Berger Frogner, tlf 97687680 .Epost: bfrogn(at)online.no
Styremedlem Helge Nordseth, tlf 97710587
Styremedlem Reidar Engen, tlf 62586359
Varamedlem Anne Kari Kjernli Karlsen

>>Les mer... [ 11.04.18 08:55 ]

Styret 2016
>>Les mer... [ 27.05.13 16:07 ]

Tidligere styrer
Romedal Almenning Turstilag, RAT ble grunnlagt i 1995 >>Les mer... [ 27.05.13 16:05 ]

Vedtekter (utgått)
1. Formål
Lagets formål er å legge forholdene til rette for almen ferdsel året rundt innen Romedal Almennings område. Arbeidet vil til enhver tid foregå i samarbeid med grunneier, og innenfor de rammer denne setter. Laget skal ikke drive politisk virksomhet.

>>Les mer... [ 27.05.13 14:46 ]Oversiktskart

Kart over Romedal almenning kjøpes på Egerom eller HHT butikken på Hamar

Utlån av Malungstua
For medlemmer og familie. Prisen er kr 300 pr.døgn og kr 50 for en vedsekk.
Les mer...

Bilder fra Romedal Almenning
Klikk på linkene for å se fotoalbumene

Les mer...
Romedal Almenning Turstilag - design/kode: Kroglund Media © 2013-