• Nyheter
 • Turforslag
 • Fine plasser
 • Bli medlem!

 • Styret/organisering
 • Kontakt oss

 • Medlemsmøter
 • Arrangementer
 • RAT-historie

 • Linker til andre sider
RAT Logo


Arrangementer

Åpning av turstinettet lørdag 18.juni 2016 kl. 1300
Les mer... [ 16.06.16 14:33 ]

Kurs i stirydding.
Onsdag den 18. mai ble det arrangert en samling for å vise rydding og merking av stier. Stien fra Optjensberget og til Skesvolden ble ryddet. Det ble forklart og vist hvordan stien bør være når den er ferdig ryddet.
Det var ca. 20 frammøtte og det ble en fin kveld.
Les mer... [ 23.05.16 08:05 ]

Harasjøen minutt for minutt
Mange frammøtte ved gapahuken på Storhaugbåtstøa for å ta i mot "Harasjøen minutt for minutt". RAT fikk bra dekning i filmen som ble presentert etter begivenheten.

Turer arrangert av RAT i 2016
Sommerturen gikk 26. juni fra Busvolsætra. Turen gikk videre om Målåvatnet og minnesmerke.

Den 21.aug. arrangerer RAT tur langs skolevegen fra Optjernsberget, Skesvolden, Butjennet, Øytjennskoia og fram til vegen ved Dullutkoia. Opplegg med bil henting og bringing. Turleder Odvar Engen.
Les mer... [ 13.02.14 20:02 ]

2018.10.07 Bjørnstaddammen-Gaukoskoia-Nord-Rasan
Vi var 24 deltagere på denne søndagsturen. Det fine været satte en spiss på turen. Bjørnstaddammen og stien langs Gaukåa minte oss på den travle virksomheten som var her på vårparten under fløtinga. Tømmer kom fra både Stange og Romedal almenning. Det ble fløtt derfra til Rasensjøen og videre til Sætersjøen, Haugsåa og Storsjøen i Nord-Odal. Gaukåa er grense mellom Romedal og Stange almenning. >>Les mer... [ 21.09.18 22:27 ]

RAT arrangerte tur fra Dullutkoia til Egerud via Skesvolden den 21 aug 2016. En tur på 5,8 km i lett skogsterreng.
Turen gikk via Øitjennskoia og til Skesvolden. Der var sæterhusa åpne og vi fikk en fin orientering om bruken av husa. Videre gikk turen til Optjernsberget. Derfra gikk vi den gamle skolevegen fram til fylkesvegen. Vi fikk høre hvordan ungene opplevde å ha denne skogsstien som skoleveg fra hjemmene omkring, da Ellen Pedersen ble med oss på turen. Hun var i tillegg "jente" på sætra på Skesvolden i seks år og gikk fra gården Ske med dyra i juni måned.
Det var 25 stk med på turen.
Dette er en tur å anbefale for alle, den er godt merket. Den er på 5,8 km i lett skogsterreng på vestsiden av fylkesvegen.

Vi har hatt ST-Hans-feiring i Malungstugua i flere år . Dette har vist seg å være vellykket.
Rundt ST_Hans har det vært koselig å samles til et enkelt arrangement ute i idylliske omgivelser ved Malungen. I lyse kvelder, med knotten som selskap, har vi vært samlet. Den tradisjonen er det vel verdt å holde på.Med godt humør, bord og stoler rundt om, høres det at RAT er tilstede og lever.
Sommersamling og rakfisklaget i november, har blitt tradisjon. Det er to helt forskjellige arrangement som samler oss.
I tillegg til årsmøtet i mars, legger vi RAT-samlingene til Malungstugua.
Disse tre arrangementer er faste samlinger, i tillegg til dugnader og forberedelser til disse.Oversiktskart

Kart over Romedal almenning kjøpes på Egerom eller HHT butikken på Hamar

Utlån av Malungstua
For medlemmer og familie. Prisen er kr 300 pr.døgn og kr 50 for en vedsekk.
Les mer...

Bilder fra Romedal Almenning
Klikk på linkene for å se fotoalbumene

Les mer...
Romedal Almenning Turstilag - design/kode: Kroglund Media © 2013-