Rondanestien
Rondanestien

av Inger Maren Gjerlaug/lagt inn HK, 27.05.13 13:55


Rondanestien ble etablert i 2003 av DNT i samarbeid med miljøverndepartementet. Stien går fra Aker brygge til Hjerkinn,430km lang. I Romedal Almenning har vi ca 34 km av denne stien å holde i hevd.

30. april 2003 Rondanestien
Ideen til stien, er ifølge Øivind Engen, at leder av HHT Løten krets, våren 1992, hadde en ide, visjon om en ”korridor”, en tursti mellom Oslo og Hjerkinn. Traseen i Romedal Almenning ble lagt på til dels kjente stier og noen nyetablerte. Dette var mye jobb. I 1994 var stien ferdig mellom Nybuåsen og Eidsvold i samarbeid med HHT- Stange krets og allmenningen.
I korte trekk går Rondanestien i Romedal Allmenning fra Bjørnstaddammen ved Rasen, over Middagsberget ved Malungen, (fin utsikt!) langs Fallåa (mange fine severdigheter fra tømmerfløtertida),om Fløtdamkoia som nå er HHT-hytte, Busvolsætervadkoia, Busvolsætra, Opsangen og til sist Tingstadkoia før Nybuåsen i Løten Allmenning.
Stien er merket med blå merker og god å gå. Det er laget bruer over vanskelige vassfar. Turforslagene våre går gjerne innom denne stien.Tillegg til kart over Rondanestien
Steder, severdigheter langs Rondanestien i Romedal almenning fra sør til nord.
Syd 1
kart Dobbelklikk for større kart

Vi starter fra Bjørnstaddammen som ble bygd ny i 1923.Den har navn etter en gard på Stangesiden. Den var sentral i fløtertiden og den gamle demningen var fra 1880-tallet.Stien går videre langs Rasensjøen. Fra Nordre-Rasen går stien over Middagsberget der er det vakker utsikt. Navnet har det fått fra den tid Granberg hadde sæter ved Malungen, da sola sto over berget var det middagstid.Syd 2
kart Dobbelklikk for større kart

Så krysser stien rv24 ved Malungen. Stopp der og kikk på oppslagstavla, dere vil finne en spennende tur videre. Stien følger elva Fallåa, det var ei vanskelig elv å fløte i. Deler av tømmerrenna står igjen, og den forteller om ei vrien elv med stup og foss. Stygghullet og Styggfossen. I Renndammen og Renndambua foreslår vi en stopp. Der vil dere kunne lese om alle som arbeidet i skogen, alt slit og strev som ble gjort med håndmakt for å få tømmeret nedover og som til slutt skulle ende opp i Glomma. Rondanestien går videre langs elva. Fløtdamkoia er HHT-hytte.


Syd 3
kart Dobbelklikk for større kart

Busvoldsætervakoia og Busvoldsætra er neste stopp. Dette er perler i almenningen. Videre går stien mot Oppsangen. Den ligger på grensa til Våler. Der er det satt opp nytt fjøs som benyttes til forskjellige aktiviteter.
Stien går over Oppsangskjæra til Gransjøen.
Syd 4
kart Dobbelklikk for større kart

Stien går øst for Gransjøen. Tingstadkoia er HHT-hytte. Dere krysser Sortvegen og kommer til Nybuåskoia, da venter Nybuåsen i Løten almenning.
Det er en lang strekning Rondanestien i Romedal almenning. Hele 34 km i skogsterreng, stien er god å gå. Turen er full av opplevelser og gammel historie. Den er innom sætrer og koier. Det er godt å formidle historie på denne måten for RAT. Det er vi som rydder den, det er vi som setter opp info-tavler og vi håper at det faller i smak.
Utsikt fra Middagsberget. Foto: Oddvar Engen
Artikkelen er hentet fra:
http://ratut.no/print_nyhet2007.php?nid=302