Malungstua og stiftelsen av RAT i 1995.
Malungstua og stiftelsen av RAT i 1995.

av Inger Maren Gjerlaug/lagt inn HK, 27.05.13 14:07


Stiftelsen av turstilaget var i startgropa. Med et samarbeid med Røde Kors hjelpekorps i Vallset ble det drøftet et felles klubbhus. Et tilfeldig tips førte oss til Ole Arnt Skaaraas. På tunet på Skaaraas sto et gammelt tømmerhus som skulle rives.

Dette fikk vi mot å ta det ned og sette det opp igjen. Vi fikk tildelt tomt av Romedal almenning, sør for Malungen gjestegård like inntil Fallåa.
Alt brukte vi om igjen fra takstein, takstoler, takbord, laftetømmer, vinduer, innvendig panel og gulv. Til og med teglstein fra pipa ble tatt med. Det ble fraktet til Malungen. Even Haugsrud kjørte laftetømmeret og Stein Ola Vestlund fraktet resten i Tines skapvogn.
Å sette huset opp igjen ble et gedigent puslespill. Bit for bit formet huset seg igjen, taksteinen ble børstet og lagt på. August Johansen sto for muring av pipe og peis.
I 1994, etter 1700 dugnadstimer fordelt på ca 20 deltagere sto Malungsstugua ferdig og ble innviet. I 1995 ble RAT stiftet og noe senere opphørte Vallset Røde kors hjelpekorps. Rondanestien ble lagt rett over tunet på Malungsstugua og det var et behov fra HHT å få ei sjølbetjent hytte i området, da falt det seg naturlig å inngå en muntlig avtale om stugua til formålet. Mange hundre har vært innom på korte eller lengre turer mellom Oslo og Trondheim, de har hatt gleden av å overnatte i her.
Fra november ble avtalen med HHT avsluttet, og hytta fungerer nå slik det var tenkt for RAT, et samlingssted for medlemmene.

Artikkelen er hentet fra:
http://ratut.no/print_nyhet2007.php?nid=308