RAT seiler i medvind
RAT seiler i medvind

av Inger Maren Gjerlaug, 27.05.13 18:20


Jeg er for tiden leder i RAT og har vært ansvarlig for nettsiden fra oppstart i 2013. Det er en fornøyelse, da medlemstallet har økt fra 30 til 120 medlemmer. Stiene våre blir brukt som aldri før og parkeringsplassene fylles opp. Vi har en raus og dyktig samarbeidspartner i Romedal Almenning.

Vi har medlemmer som gjør en solid dugnadsinnsats. Alle RAT sine skilt er grønne metallskilt og er laget av Grafika A/S. Det har kommet skilt på stiene i Åsbygda. Vi er ferdige med å markere 27 sætervoller i allmenningen med tavler, vi har satt opp seks fluktrutetavler som Stange Historielag ble med og finansierte, og nå er fløtertavla i Malungen satt opp. Vi trengte en kartfolder over stinettet, som også er å få kjøpt. Vi er avhengig av gode samarbeidspartnere som gir oss pengemidler. Det har vi fått fra vår egen kommune, fra Fylket, Stange og Romedal Brannkasse, Monter Stange ga oss rastebord , Stange Historielag og ikke minst Romedal Almenning som støtter oss i det vi gjør. Gjensidigestiftelsen sammen med Fylket gjorde skiltingen mulig i 2015 og 2016. Vi så også et sterkt behov for å fornye nettsiden og å få facebook opp å gå. Vidar Frislie og Ole Solvang bistår oss med dette med hjelp fra Hans Kroglund som innehar domenet.

RAT oppfordrer alle brukere av stiene til å ta kontakt slik at vi kan høre om viktige og uviktige hendelser. Vi ønsker at våre medlemmer formidler til oss det vi skal rette på, eller at det vi gjør er fint.
Det er ikke fint å bruke facebook for å klage til oss på dårlige stier vi ikke har ansvar for.
Artikkelen er hentet fra:
http://ratut.no/print_nyhet2007.php?nid=339