RAT sin handlingsplan 2018
RAT sin handlingsplan 2018

av Inger Maren Gjerlaug, 27.02.18 15:52


Her er RATUT sin handlingsplan for 2018.
På styremøte 31 juli 2018 hos Inger Marthe Bretten bestemte styret seg for å endre på handlingsplanen. Det er sendt SMS til medlemmene om denne endringen. De øvrige arrangementene har gått som planlagt med bra frammøte.
Grunnet tørken, den spesielt varme sommeren som førte til skogbrannfare, vil sammenkomsten på Kumyrholen den 5. aug. gå ut.
Likeens vil familietur til Opsangsætra den 26 aug., også gå ut.
Den 9. sept var det planlagt turen Bjørnstaddammen-Gaukoskoia- nordre-Rasen, denne går også ut.
Vi prøver oss den 16. september med tur Hygga-Opsangen, istedet. Da håper vi at en høsttur lar seg gjøre. Høsten er ei fin tid, og Opsangsætra er en opplevelse å gå til. Nærmere opplysning om turen vil komme.

1. mai
Da er det åpning av årets Fysak-turer. Turen i år går for RATs vedkommende til Storhaugbåtstøa ved Harasjøen. Det er en ypperlig rasteplass og en lett tur å gå.

17. juni
Vi hadde åpning av gapahuken i Grønlien. Det var ca 80 frammøtte der. Den ene dagen i sommer med regn, var vår dag i Grønlien. Bernt Ola Volungholen trasset regnet og sang viser med knottsvermen rundt. Det ble en flott dag.

Fre.22. juni
Hadde vi tradisjonell st. Hans feiring i Malungstua. vi var vel 20 som deltok.

16. sept. Familietur fra Hygga til Opsangsætra.

En kveld i november
Vi avslutter året 2018 med rakfisklag

Vi vil gjøre oss synlige og delta på Stangedager, Liv og røre i Gata og Åsbygdadagen.
Dette vil bli annonsert, og følg med på her eller på Facebook.

Her er komplett liste som omfatter styret og arrangement som er åpent for alle.Artikkelen er hentet fra:
http://ratut.no/print_nyhet2007.php?nid=386