Årsmøte 2023 på Haugtun 19. mars 2023 kl 17.
Årsmøte 2023 på Haugtun 19. mars 2023 kl 17.

av Inger Maren Gjerlaug 9/2-2023, 09.02.23 11:49


Årsmøtet ble avholdt med 30 medlemmer tilstede. Styrets sammensetning finner du i punkt seks på siden. Regnskap, årsberetning og handlingsplan ble godkjent. Etter årsmøtet fortalte Even Sveen litt fra arbeidet som hans bror Kåre nedla for bevaring av viktige kulturminner.

Vedtektsendring:
RAT legger forholdene tilrette på barmark. Vi har ingen ansvar for skiløyper. Det overlates til Vallset og Åsbygda Idrettslag. Handlingsplanen for RAt i 2023:
Det ryddes rundt Storholtkoia.
Naturstien. Det er et av årets tre store prosjekter for RAT. Stien er 5,4 km lang og går fra Optjennsstøa til Egerud. Det er to godt opparbeidede stier som skal fungere som en natursti for alle. Det er et samarbeid med Romedal Almenning, Glommen Mjøsen Skog og Skogselskapet. Vi setter ut 30 tavler som forteller om det vi ser underveis, lokale kulturminner og faglig skogsarbeid med miljøfokus. Gamle, unge alle som går der, skal dra nytte av opplysningene og forstå skogen og skogbruket bedre. Det er satt ut tre rastebord på utsiktspunkter. Vi gleder oss til åpningen 3. sept. St Hans i Sammarsfjøset og åpne dager på Sorten.
Stabburet fra Grønlien som har stått i Kvennstugua skal flyttes til Malungsparken ved sammarsfjøset.
Vi har fått et inngangsparti fra Tingstad i Åsbygda som skal restaureres og bli paviljong i Malungsparken. Den skal bygges opp der gapahuken fremdeles står. Gapahuken har fungert siden 1995 og erstattes med en paviljong. Dette tunet vil danne en halvmåne mot gjerdet og grensen til Malungen. En skåle med ved skal være lett tilgjengelig for å fyre i grua, på bålplassen og i nne i Malungsstugua. Ved siden av god stirydding og arrangerte turer vil dette halvåret bli et aktivt og flott år for aktiviteten i RAt. Det vil være et arbeid som blir nedlagt for framtida og til glede for mange.Fellesturer: pinnerudkampen den 18/6. kveldstur til Godhavn 2/7. tur med HHT-Stange fra Grytsætra til Årkjølen 13/8. 10/9- Fellestur fra Busvolsætra til Minnesmerke.
Muligens sette opp navneskilt på åpne koier.
Litt oppsumering fra årsberetningen:
Allerede i februar 2022 ble det ryddet, brent og fjernet skrot i fra sammarsfjøset i Malungen. Vi la dermed tilrette for en stor dugnad da våren kom. Odvar snekret bord og krakker. Den 9. juni kunne vi ha åpning i fjøset, vi var en stolt dugnadsgjeng. Responsen og bruken gjennom resten av året var mer enn vi kunne håpe på. Sammarsfjøset er bevart for ettertiden med midler fra Kulturminnefondet, Romedal Almenning og RAT. Etterarbeid ble å tette muren med mørtel i august, for å slippe gulvstrekken.
I Malungshagan ble det lagt nye topp-bord på 800 meter på gjerdet, ny grind og do. Dette finansierte almenningen og RAT gjorde arbeidet.
Klopper ble lagt og rastebord til halvøya som stikker ut i Malungsstjennet. En fin opplevelse når det er vindstille. Tre bruer ble lagt på stier ved Busvolsætra. To stier ble ryddet grundig og det ble lagt ned klopper og bord for de to turene vi har til FYSAK i 2023 til Putsætra og Kvitbergkoia.
det ble bygget et lagerhus på Støsaga for RAT sine materialer. Vi mottok et stort lass med impregnerte bord som skal brukes på stiene i åra som kommer.
Sosiale samvær: Åpningen av tømmerrenna i Renndammen med gjester som danset i renna fra Louises danseskole, Hans Ludvig Fredheim og Stig Jarle Fjeld som sammen med Ola Evensen og Odvar Engen førte oss tilbake til tømmerfløting på 1920-tallet. Lars Maagaard hilste fra almenningen. Det ble vellykket arrangement med 150 gjester som benket seg i bakken ovenfor den nye renna. På Sorten hadde vi tre åpne helger med underholdning. Magnhild Lersveen, Kåre Bryhni, og Jorunn Furulund underholdt med trekkspill og sang. Vellykket! Vi ble filmet av Fabelaktiv og viste fram museet på Sortsætra og Tømmerrenna.
Vi arrangerte 4 fellesturer i RAT. Alt i alt hadde RAT et veldig aktivt og fint år i 2022.
Artikkelen er hentet fra:
http://ratut.no/print_nyhet2007.php?nid=450