Turmål med kulturminner.
Turmål med kulturminner.

av Inger Maren Gjerlaug, 11.02.23 14:17


RAT har lagt vekt på å fortelle om kulturminner langs stiene. Disse vil være fine turmål. RAT har restaurert og vedlikeholdt dem på dugnad.

Det er viktig for turopplevelsen, og samtidig gjøre friluftsfolk oppmerksom på at det ikke er mange tiår siden at sætring, tømmerfløting, koieliv med tømmerkjøring og hoggere var en helt vanlig hverdag i almenningen.
Langs hele Fallåa er det opplysninger om tømmerfløting. Da er Renndammen med tømmerrenna et mål med opplevelser. Stien om Styggfossen er mektig især på våren med mye vatn.
Grønlien og Kvitbergkoia. Man ser hvordan plassen Grønlien var fram til 1952. I gapahuken er det bilder.
Kvitbergkoia som ligger bare 500 m unna Grønlien er et turmål med flott utsikt.
Gamle Sorten sæter med Sortrunden er et annet. Der er størhuset restaurert med museum som forteller om hvorfor man sætret. Man kan ta små turer på skogsbilvegene å spore opp gamle sætertufter. 27 tavler som forteller hvem som sætret står på vollene.
Vi må ikke glemme tavlene med fluktruter som forteller om hvordan mange tok på seg los-jobben for å føre folk til Sverige under krigen. Tavlene står i Åsbygda, på Pruterud, i Malungen og på Kumyrholen.
Gjetholmsjøen, Barkilsætra og Storholtkoia. Man kan gå til Bjørke og se hvordan plassen så ut på 1960-tallet.
Bygdeberget rundt er å anbefale.
Langs Harasjøen langs den gamle Strandvegen er en opplevelse.
Fra Grytsætra til Årkjølen er en annen, eller ganske enkelt velge lavterskeltilbudet til RAT, Malungshagan med Malungsparken. Der er det lett å gå for alle med mange fasiliteter og mulighet for sosiale samvær!
God tur , vi oppdaterer siden med flere stier og kulturminner etterhvert!!

Artikkelen er hentet fra:
http://ratut.no/print_nyhet2007.php?nid=452