• Nyheter
 • Turforslag
 • Fine plasser
 • Bli medlem!

 • Styret/organisering
 • Kontakt oss

 • Medlemsmøter
 • Arrangementer
 • RAT-historie

 • Linker til andre siderNyheter nyheter nyheter nyheter

Historiske vandreruter, Skogsruta.
RAT har fått formell bekreftelse på at vi vil bli en svært viktig del av den 19. Historiske vandrerute i Norge! Historiske vandreruter er et samarbeid mellom DNT og Riksantikvaren. Vår rute får navnet Skogsruta. Den nasjonale stien vil gå i Rondanestien fra Oset ved Rokosjøen til Morskogen, 7,2 mil lang. Den er et samarbeid mellom HHT-Løten, HHT Stange og RAT.
Les mer... [ 11.05.24 22:16 ]

Årsmøte i RAT var den 17.mars. Stifaddermøte i Malungsstugua var 24. april.
Det var vanlige årsmøtesaker. Kaffe med kake etter årsmøtet. Endre Juell-Andersen fra Grafika/AS fortalte om Historiske vandreruter i Norge. ca 40 var tilstede.
På stifaddermøte møtte 33 fram! Det er en flott gjeng som holder liv i RAT!
Les mer... [ 03.01.24 13:04 ]

10 turer i Stange i 2023
RAT har to poster i år også. Storholtkoia ved Barkilsætra og Butjernet langs Naturstien. Les mer... [ 11.09.23 12:56 ]

Naturstien i RAT
Nå settes 30 tavler ut i stien fra Egerud-Sutterberget -Skolevegen- Skesvollen- Butjennet-Optjennsstøa, 5,4 km lang sti. Les mer... [ 23.08.23 11:22 ]

RAT hadde åpen sæter på Sorten søn 6. og 13. aug 2023
Vakre Sortsætra bød på oppholdsvær, mens kuene beskuet gjestene. Kubjellene ga oss en påminnelse om at der ute, langt til skogs, rådet fred og stillhet. Det var naturens svar på vårt jag.
De to søndagene ble pølser, pultost, tykk rømme og trekkspillmusikk RATs trekkplaster, og det kom utrolge 90 glade turgåere på besøk.
Les mer... [ 04.08.23 07:56 ]

Handlingsplan for RAT 2023
I 2023 har RAT lagt til rette for to FYSAK-punkter. Putsætra på utsiktspunktet og Kvitbergkoia med start fra Storhaugen. Les mer... [ 09.02.23 12:27 ]

Årsmøte 2023 på Haugtun 19. mars 2023 kl 17.
Årsmøtet ble avholdt med 30 medlemmer tilstede. Styrets sammensetning finner du i punkt seks på siden. Regnskap, årsberetning og handlingsplan ble godkjent. Etter årsmøtet fortalte Even Sveen litt fra arbeidet som hans bror Kåre nedla for bevaring av viktige kulturminner. Les mer... [ 09.02.23 11:49 ]

St.Hans-feiring og åpning av stabburet
RAT tok på seg jobben med å flytte stabburet fra Grønlien fra Kvennstugua til Malungsparken! St. Hans og feiring av stabburet gjorde vi 22. juni 2023 med 47 tilstede! Vellykket arrangement! Les mer... [ 11.07.22 21:32 ]

Lysthus og stabbur
Fra handlingsplanen etter årsmøtet for 2023, har vi fått to hus til ved Malungsstugua og sammarsfjøset. Det er stabburet fra Grønlien som ble tatt ned i Kvennstugua og flyttet dit. Gangen fra Tingstad har blitt lysthus. Det har blitt et unikt tun ved Malungsstugua, et vakkert og romslig tun med mange muligheter.
Les mer... [ 11.07.22 21:11 ]

Kveldstur til Godhavn 28. juni 2023
Sommerens kveldstur gikk til Godhavn. Det var 20 som deltok denne varme kvelden.
Les mer... [ 29.06.22 12:48 ]

Årets første tur i RAT gikk til Pinnerudkampen
Den 18. juni hadde vi fellestur til Pinnerudkampen. Sissel og Ola Evensen var turledere.
Les mer... [ 16.06.22 21:19 ]

Vi feiret at Tømmerrenna er ferdig bygd
Søndag den 29. mai 2022 fant vel 150 vegen til Renndammen. Uten mygg, knott og vind kunne man slå seg ned i lyngen og høre elva og vannets stadige brus. Da Louise fra Damstua ledet sine fem danseelever til rennedans, kunne vi alle bare nyte dansen med musikk. Jentene hadde blomstrete kjoler og danset med eleganse. Renna var åpnet. Les mer... [ 26.05.22 10:07 ]

Årsmøte for 2021 ble avholdt i Malungsstugua den 27. mars med 25 medlemmer tilstede. RAT har 125 betalende medlemmer.
Styret ble gjenvalgt. Les mer... [ 26.02.22 13:38 ]

Handlingsplan 2022
Årsmøtet godkjente styrets handlingsplan for 2022.
Turer:
15. juni: Fellestur med Kvennstugua bygdetun og turstier: Sorten rundt med besøk på sætra etter turen.
19. juni: Barkildsætra- Storholtkoia- Bjørke.
7. juli: Kveldstur til Potsætra- Hornevollen-Sverkja.
14 aug: Busvolsætervadet-Målåvassdammen- minnesmerket.
4. sept Fellestur med HHT: Sortsjøen rundt med besøk på sætra etter turen.
11 sept: Gørtjennskoia-Fløtdammen.
Sammarsfjøset i Malungen blir grillstue. Grind på Sortsætra. Rydde mer rundt Renndammen.
29. mai Underholdning i Renndammen. Rydde stier, legge klopper på utsatte steder. Rondanestien ryddes grundig. St. Hans på Sorten.
Les mer... [ 27.03.21 14:39 ]

RAT seiler i medvind
Jeg er for tiden leder i RAT og har vært ansvarlig for nettsiden fra oppstart i 2013. Det er en fornøyelse, da medlemstallet har økt fra 30 til 120 medlemmer. Stiene våre blir brukt som aldri før og parkeringsplassene fylles opp. Vi har en raus og dyktig samarbeidspartner i Romedal Almenning. Les mer... [ 27.05.13 18:20 ]

35 meter av tømmerrenna er ferdig restaurert
Dugnaden på tømmerrenna fra Renndammen, startet den 16 og 17.august. Da ble renna revet og det råtne ble fjernet og oppryddet. Vi tok vare på noe panel til gjenbruk. Vi fikk ca 250 m panel fra da renna ble tatt ned i 1970 av Helge Nordseth. Vi fikk også 130 m av almenninga. Totalt 825 m med panel gikk med. Totalt er det brukt 370 dugnadstimer. Stange og Romedal Brannkasse støttet oss med kr 50000,-.
>>Les mer... [ 20.10.21 15:30 ]

Året 2021 var et aktivt år i RAT.
I juni 2021 hadde vi en travel måned. Det roet seg med regler og advarsel angående covid -19, slik at vi kunne arrangere det vi ønsket.
Etter årsmøtet den 21. mars i Malungstugua hadde vi satt opp tre arrangementer i planen vår.
1- Åpning av koia i Malungshagan, 7. juni.
2- åpning av stien Sortsjøen rundt 13. juni.
3- åpning av sæterhus på Sorten og lansering av bok 27. juni.
>>Les mer... [ 10.07.21 13:03 ]

Stangeprisen til Inger Maren Gjerlaug
Søndag den 4.juli fikk Inger Maren Gjerlaug utdelt Stangeprisen for 2020 på den nyrestaurerte Sorten Sæter. Ordfører Nils A Røhne delte ut prisen til tross for at han er under kreftbehandling. >>Les mer... [ 07.07.21 08:26 ]

Årsmøtet for RAT 2020 i Malungsstugua
Årsmøtet ble avholdt søndag den 21. mars i Malungsstugua. Det var 17 deltagere som benket seg ute rundt bålet i god avstand til hverandre. Det blåste kraftig fra nord, men vi holdt ut og gledet oss over å møtes igjen. Etter årsmøtet ventet nygrillede pølser og man kunne gå inn i stugua puljevis for å varme seg. >>Les mer... [ 24.03.21 10:46 ]

FYSAK-2022
Sortsjøen rundt. En vakker tur i lett terreng på 3,4 km. >>Les mer... [ 11.03.21 10:54 ]

Ny fløtertavle på Malungstorget
Fløtertavla ble åpnet 29. april. Nils Røhne klippet snora og sa litt om fløtinga. Even Sveen fra almenninga fortalte om hvor mye fløtervirksomheten betydde for skogeierne fram til 1970-tallet. Ola Evensen som sjøl var tømmerfløter,fortalte om fløting til både HA og Stangeavisa.
Fløterstativet er konstruert og oppsatt av Odvar Engen, med "ekte" tømmerlenser og fløterhaka.
>>Les mer... [ 30.06.20 12:55 ]

Malungsparken åpnet 26. mai av ordfører i Nord-Odal. Stiene er ekstra lette å gå
Malungsparken ble åpnet at ordfører Lise Selnes den 26.mai. Stiene er tilrettelagt for de som ikke klarer å gå de vanlige skogsstieene.
Malungsparken innbefatter Malungstorget, og tre stier. Malungstjennet rundt, stien til Malungshagan, stien til der Malungssaga lå og der tømmerrenna sluttet, som vi har kalt Sagvegen og den kjente Malungsstugua. Malungsstugua har heretter adkomst fra sør med ny gangbru over Fallåa. Malungsstugua er tilgjengelig for medlemmer og bålplassen for alle. Malungsparken er et tilbud for de som ønsker lette , korte strekninger å gå. Torget ligger på østsiden av fv 24 ved Malungen med utgangspunktet for flere av stiene våre. De tre stiene på vestsiden på vestsiden av fylkesvegen er gode å gå og har benker å sette seg på.
>>Les mer... [ 25.04.20 17:42 ]

Fysak 2020. Gjetholmsjøen til Veltsjøplassen
Som det står i brosjyra kan dere gjøre mere ut av turen, eller bare nyte utsikten fra Veltsjøplassen en fin vår- sommer -eller høstdag. Turen kan bli lengre ved å gå videre til Barkilsætra og Bjørke. >>Les mer... [ 22.03.20 18:55 ]

Handlingsplan 2020
I skogen kan vi gå. Almenningen er stor og vi kan puste fritt! Her er RATs handlingsplan og turer for 2020. Dette er hva vi planlegger. Noe annet om vi får gjennomført det med tanke på Corona-smitten.
>>Les mer... [ 22.03.20 18:45 ]

Stiene i Romedal Almenning er på www.ut.no
Alle faste turer som FYSAK-turer for hvert år, legges inn på UT.no

Alle de andre merkede turstiene leveres kartverket via Stange kommune. Vi finner de på Norgeskart.no
Dette arbeidet er utført av Jan Schrøder som har GPS-målt alle stiene våre. Han har gått mange km i Romedal Almenning tilsammen, takk for innsatsen, Jan Schrøder!

Se kartet her:
>>Les mer... [ 08.02.20 09:46 ]

Infotavler om Fluktruter åpnet
Romedal Almenning Turstilag, RAT har lenge jobbet med å dokumentere fluktrutene under 2.verdenskrig. Det var en stolt leder Inger Maren Gjerlaug som ønsket alle de 55 som kom til åpningen torsdag den 26.sep av infotavlene. Det er ialt 6 stk. slike infotavler innover i Romedal Almening. >>Les mer... [ 28.09.19 08:07 ]

Skogen hogd rundt Grønlien, har gapahuken og plassen fått nytt utseende.
Romedal Almenning har snauhogd rundt Grønlien. Gapahuken har fått et nytt utseende. Området og stiene er ryddet og skilt på plass. Vi aner hvor stort område plassen Grønlien var, vi ser stenrøser som er sirlig lagt opp rundt omkring etter dyrking av jord. Nyt utsikten, det er allerede gjenplantet og grana vokser fort. >>Les mer... [ 24.09.19 13:56 ]

Jomfruturen Gjetholmsjøen - Barkilen
48 glade turgåere var med på den første turen. Vi kalte det for familietur, og det ble det. Så mange unger som lå først i stien, var en fryd å se.
>>Les mer... [ 18.06.19 19:02 ]

Stort infoprosjekt
Romedal almenning turstilag har et stort og viktig prosjekt som skal utføres i 2019 og fullføres i 2020 med å ta vare på historien om sætervoller, fløting og fluktruter under krigen i Romedal Almenning. Hvis det ikke blir gjort nå kan det snart være for sent. I tillegg merker RAT fem nye stier i Åsbygda med skilt og karttavler.
Vi har fått pengestøtte fra Romedal Almenning, Stange kommune, Hedmark fylkeskommune, Stange Historielag og Romedal- og Stange Brannkasse til formålet.
>>Les mer... [ 21.03.19 13:33 ]

kulturnvernprisen til RAT
Romedal Almenning Turstilag (RAT) fikk den 16.09.18 overrakt Stanges kulturvernpris på Opsangsætra. Vi i RAT og alle de 70 som møtte opp hadde en strålende dag. Det er fint å møtes slik, turfolk er alltid blide og fornøyde.
>>Les mer... [ 21.09.18 16:50 ]

Åpnet gapahuk i Grønlien
Det ble " offisiell åpning" av den nye gapahuken/rasteplassen i Grønlien søndag 17. juni, 2018. Det var åpent for alle og noen spesielt innbudte gjester og spennende underholdning.
>>Les mer... [ 21.10.17 11:20 ]

Oppslagstavla i Sjøenden.
Der vil dere lære litt om Harasjøens tilblivelse og finne mange interessante opplysninger om dette spesielle stedet som området rundt Harasjøen er.
>>Les mer... [ 21.06.16 09:46 ]

Ny gapahuk på Haugstøa ved Harasjøen.
Stedsnavnet Haugsstøa kommer fra Storhaugen, et av hemma på Skogen. De fleste av disse hadde båtstø ved Harasjøen. Sjøen var en viktig ferdselsåre sommer som vinter. Storhaugen kaltes gjerne " Hauen" på folkemunne.
Øivind Engen har sammen med bl.a. elever fra naturbruk ved Jønsberg videregående skole, ryddet stien langs Harasjøen og bygget gapahuk ved Haugstøa.
>>Les mer... [ 04.09.15 19:11 ]

Romedal Almenning Turstilag

Romedal almenning turstilag, RATs medlemmer rydder, gjør tilgjengelig og merker gamle ferdselsårer som stier og kjerreveger og skilter gjerne med oppslagstavler der vi finner det riktig, for opplysning om ulike kulturminner i Romedal almenning. >>Les mer... [ 01.06.13 16:30 ]RAT selger bok og kart.
Dette er boka som du kan kjøpe på Jokerbutikken i Åsbygda, Joker i Gata, Romedal Blomster, Fredheim gårdsutsalg og av styremedlemmene. Boka koster kr 330,- Vippsnr: 596587, Romedal Almenning Turstilag.
Boka kom ut i 2021 og omhandler mye av det som skjedde i Romedal Almenning i forrige generasjoner. Boka viser hvor sætrene lå, hvor tømmerfløtingen foregikk og hvor fluktrutene gikk under krigen.
Husk å kjøpe kart som viser stiene i almenningen.

Norgeskart for mobil
Kart for nedlasting som app på mobilen. Kartet viser din posisjon. I dette kartet finner du Romedal almenning turstilags stier. Se etter ikon for appstore.

Norgeskart.no
Kart på mobil hvor du kan søke deg fram til turen din.

Nytt turkart
Kartet kan kjøpes på Nærbutikken i Åsbygda, Joker i Gata, bensinstasjonen i Gata, Romedal blomster, bensinstasjonen i Romedal sentrum, Fredheim gårdsutsalg i Stange Vestbygd og HHT-butikken på Hamar. ESSO-stasjonen i Sand i Nord-Odal har også kart til salgs. Alle styremedlemmene har kartlager, du kan henvende deg til en av oss.

Kartet koster kr 50,-. Vi har et vippsnummer som står i folderen.
Romedal Almenning Turstilag - design/kode: Kroglund Media © 2013-